Υποβολή Περιλήψεων

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ Οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων: Οι περιλήψεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις. Στο κείμενο πρέπει να αναφέρονται: • Ο θεματικός άξονας στον οποίο εμπίπτει η ανακοίνωση • Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας • Ο σκοπός της έρευνας • Η μεθοδολογία • Τα συμπεράσματα • Οι λέξεις-κλειδιά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Υποβολή Περιλήψεων.