Διαμονή

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Τα Ιωάννινα διαθέτουν μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων αλλά και πλήθος καταλυμάτων.
Για τους σύνεδρους παρέχονται εκπτώσεις σε μερικά από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της πόλης: