Παράρτημα Ηπείρου Π.Ε.Ε.

Πρόεδρος: Μπάκας Θωμάς, πρ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αντιπρόεδρος: Πορτελάνος Σταμάτης, πρ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ταμίας: Κωστανάσιος Λάζαρος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Π.Ε.