Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για το Πρόγραμμα του 12ου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.

https://12synpee.conf.uoi.gr/wp-content/uploads/2023/11/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ_ΠΕΕ.pdf