Μήνας: Δεκέμβριος 2023

ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 12ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Τ.Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 12ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Τ.Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://12synpee.conf.uoi.gr/wp-content/uploads/2023/12/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΕΚΔΟΣΗ-ΤΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΤΟΥ-12ου-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.pdf