Γραμματειακή Υποστήριξη

Συντονίστρια:
Μπουκουβάλα Παρασκευή, Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μέλη:
Καραούλας Απόστολος, Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κολοκούρη Ελένη, Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κατσαδήμα Ευθαλία-Έφη, Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ντίνου Μαγδαληνή, Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δέρμου Ευδοξία, Υποψήφιος Διδάκτωρ
Νούση Ροζαλία, Υποψήφιος Διδάκτωρ