ΕΓΓΡΑΦΗ

Εργασίες χωρίς τις αναφερόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνουν δεκτές για ανακοίνωση και δημοσίευση.
Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες θα πρέπει να έχουν υπόψη τα εξής:
  • Κάθε ενδιαφερόμενος/-η μπορεί να συμμετάσχει στο Συνέδριο κατ’ανώτατο όριο με δύο ανακοινώσεις, είτε ως πρώτος/-η είτε ως δεύτερος/-η εισηγητής/-τρια.
  • Σε κάθε ανακοίνωση καλό είναι να μη συμμετέχουν περισσότεροι από τρεις εισηγητές και εισηγήτριες.
  • Η συμμετοχή των συνέδρων με ανακοίνωση στο Συνέδριο έχει ορισθεί στο ποσό των 50 Ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμβάνονται ο φάκελος του Συνεδρίου με τη βεβαίωση συμμετοχής, το επίσημο δείπνο και καφές κατά τα διαλείμματα.
  • Το ποσό της συμμετοχής καταβάλλεται από όλους τους συμμετέχοντες σε κάθε ανακοίνωση.
  • Η συμμετοχή για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες και τους εκπαιδευτικούς (χωρίς ανακοίνωση) έχει ορισθεί στο ποσό των 30 Ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμβάνονται ο φάκελος του Συνεδρίου με τη βεβαίωση συμμετοχής και καφές κατά τα διαλείμματα.
  • Η παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου από προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες έχει ορισθεί στα 10 Ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμβάνονται ο φάκελος του Συνεδρίου με τη βεβαίωση συμμετοχής και καφές κατά τα διαλείμματα.
  • Η κατάθεση του ποσού της συμμετοχής στο Συνέδριο θα πρέπει να γίνει στην Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού 040/002327-20 και IBAN: GR2701100400000004000232720.
  • Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή σας κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Ε.: www.pee.gr , στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: https://ecedu.uoi.gr
    και στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://12synpee.conf.uoi.gr/