Μπορείτε να δείτε το Βιβλίο Περιλήψεων πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://12synpee.conf.uoi.gr/wp-content/uploads/2023/11/12o-SYNEDRIO-PAIDAGOGIKHS-2024.pdf