ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 12ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Τ.Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://12synpee.conf.uoi.gr/wp-content/uploads/2023/12/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΕΚΔΟΣΗ-ΤΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΤΟΥ-12ου-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.pdf