Βιωματικό Εργαστήριο

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου – 9.00 π.μ.
Εισαγωγή στην Πολιτισμική Προσβασιμότητα: Πρακτική Εξάσκηση στον Υποτιτλισμό (Διαγλωσσικός Υποτιτλισμός & Υποτιτλισμός για Κ(κ)ωφούς και Βαρήκοους), στη Διαμεσολάβηση & στην Ενδογλωσσική Μετάφραση σε «Εύκολη/Απλή Γλώσσα» (Easy/Plain Language).