Κεντρικές Ομιλίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ – Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας»

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Διά βίου μάθηση και εκπαιδευτική κοινότητα: Πόσο απέχουμε από την ενσάρκωση του οράματος μιας κοινωνίας της μάθησης;

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Εκπαιδευτικός, αξιολόγηση και εκπαιδευτική πολιτική: Το ζήτημα εφαρμογής της αξιολόγησης στην ελληνική σχολική πραγματικότητα

Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Συστήματα γραφής (πολυτονικό, μονοτονικό, πληκτρολόγηση, γραφοκίνηση) και η σχέση τους μετις αντιληπτικο-κινητικές ικανότητες του μαθητή. Μία δοκιμή διαλόγου

ΚΥΡΙΑΚΗ, 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ – Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας»

Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Καθηγητής Ψυχολογίας & Μαθησιακών Δυσκολιών.
ΔΥΣΛΕΞΙΑ – Ψυχο-κοινωνικο-Εκπαιδευτικές Συνέπειες στο Σχολείο & στο Σπίτι: Τεστ & Μέθοδος Παυλίδη