Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

Υποβολή Περιλήψεων

Η οργανωτική επιτροπή